Advertisement
Strona główna arrow O nas arrow Stanowiska i oświadczenia arrow Oświadczenie Lewicy i Demokratów w sprawie sytuacji w służbie zdrowia
Oświadczenie Lewicy i Demokratów w sprawie sytuacji w służbie zdrowia Utwórz PDF Drukuj
12 lutego 2007 r.
Porozumienie Lewica i Demokraci jest głęboko zaniepokojone kryzysową sytuacją, w jakiej znalazło się kilkadziesiąt najbardziej zadłużonych szpitali publicznych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia br., który uznał, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego chroniące szpitale przez wierzycielami są niezgodne z Konstytucją. Większość z tych szpitali pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w kilku województwach.
Skandalem jest całkowity brak działań rządu w tej sprawie przez ostatnie 15 miesięcy przy jednoczesnej pełnej wiedzy o trudnej sytuacji najbardziej zadłużonych szpitali i przewidywanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rząd miał pełną świadomość faktu, że ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z 2005 r., która okazała się skutecznym narzędziem do poprawy sytuacji w większości z ponad 700 publicznych szpitali i doprowadziła do zmniejszenia ogólnej sumy długów służby zdrowia o 1/3 nie mogła pomóc kilkudziesięciu najbardziej zadłużonych placówek. Skala zadłużenia w tych szpitalach, idąca nierzadko w setki milionów złotych, a powstałego jeszcze w pierwszych latach funkcjonowania Kas Chorych, przekroczyła możliwości działań prowadzonych przez same szpitale lub ich organy założycielskie. Mimo tego w ostatnim roku nie prowadzono w ministerstwie zdrowia żadnych prac nad programem działań naprawczych dla tych placówek.

Rząd przystąpił do "gaszenia pożaru" dopiero w obliczu zajęć komorniczych i protestów rodzin pacjentów. Jednakże podjęte działania maja charakter doraźny, nie zawierają rozwiązań o charakterze systemowym i prowadzą do odłożenia rozwiązania problemu na później. Na dodatek z powodu częstych zmian nieporadności rządu pogłębia się chaos i możliwość narastania konfliktów społecznych.

Niezależnie od sytuacji najbardziej zadłużonych szpitali szczególny niepokój budzą też decyzje rządu, które będą skutkować wydłużeniem się kolejek do wielu świadczeń specjalistycznych oraz pogorszeniem sytuacji finansowej pozostałych szpitali już w 2007 r. Jest to wynikiem świadomej decyzji rządu przeznaczającej cały przyrost środków na ochronę zdrowia w roku 2007, przekraczający 4 mld, na podwyżki wynagrodzeń pracowników. Nikt nie kwestionuje konieczności przeprowadzenia tych podwyżek. Problem w tym, że rząd nie wygospodarował na ten cel dodatkowych środków, ale po prostu obniżył finansowanie szpitali. Doprowadziło to w efekcie do zmniejszenia liczby usług zakontraktowanych w szpitalach przez NFZ. Ponieważ szpitale w sytuacji nagłych muszą udzielać świadczeń niezależnie od limitów - skutkiem finansowym będzie ponownie narastające zadłużenie.

W obecnej sytuacji zdaniem Lewicy i Demokratów, w interesie państwa oraz milionów pacjentów, konieczne jest pilne podjęcie działań prowadzących do rozwiązania problemu kilkudziesięciu zagrożonych szpitali oraz zapobiegających powstaniu sytuacji kryzysowych w pozostałych szpitalach. Program działa naprawczych powinien zawierać rozwiązania systemowe porządkujące sytuację szpitali oraz mechanizmy skutecznie zapobiegające ponownemu zadłużaniu się. Działania te powinny zawierać m.in. wymienione niżej rozwiązania:

1. Przygotowanie kompleksowego programu pomocy publicznej i restrukturyzacji zadłużenia dla zagrożonych szpitali - niezależnie od organu założycielskiego wraz z pakietem niezbędnych zmian ustawowych, w sposób bezpieczny dla finansów publicznych.

2. Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę użyteczności publicznej na wniosek dyrektora szpitala lub organu założycielskiego - jako warunek udzielenia pomocy publicznej. Celem tych przekształceń jest wprowadzenie mechanizmów uniemożliwiających w przyszłości ponowne narastanie zobowiązań po zakończeniu procesu restrukturyzacyjnego. Projekt regulacji ustawowych dotyczących przekształceń publicznych placówek w spółki został odrzucony głosami PiS i PO w poprzedniej kadencji Sejmu. Konieczny jest powrót do tych rozwiązań.

3. Wprowadzenie możliwości pobierania opłat przez publiczne szpitale za ponadstandardowe warunki leczenia (np. jednoosobowe pokoje) oraz możliwości korzystania z usług publicznych placówek przez ubezpieczonych na własny koszt w przypadku rezygnacji z oczekiwania w kolejce - co w efekcie skróci kolejki oczekujących na świadczenia finansowe w całości przez NFZ. Wymaga to opracowania przez ministerstwo odpowiednich standardów i zasad. Odpowiednie zmiany ustawowe zostały opracowane w ministerstwie zdrowia w 2004 r.

4. Przekazanie wszystkich szpitali samorządowych na terenie województwa w gestię samorządu województwa. Jeden właściciel wszystkich szpitali samorządowych w województwie to konieczny warunek powodzenia planowania racjonalnej sieci szpitali w województwie.


5. W związku z nierównym rozłożeniem (nadmiarem) łóżek i szpitali w niektórych regionach - objęcie planowaniem sieci szpitali w województwie wszystkich palcówek, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Podjecie takich działań jest obecnie jednym z najpilniejszych zadań rządu. Wzywamy rząd do przejścia od ciągłych zapowiedzi i obietnic do niezwłocznej ich realizacji.

Lewica i Demokraci

Warszawa, 12 lutego 2007 r.

« poprzedni artykuł   następny artykuł »