Advertisement
Strona główna arrow O nas arrow Stanowiska i oświadczenia arrow Deklaracja LiD z okazji 10. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP
Deklaracja LiD z okazji 10. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP Utwórz PDF Drukuj
09 września 2007 r.
Przyjęta w 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe i potwierdzona w ogólnonarodowym referendum Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dobrze służy Ojczyźnie i jej obywatelom. Doświadczenie ostatnich 10 lat dowodzi, iż Konstytucja zapewnia skuteczną obronę swobód obywatelskich, gwarantuje wolności polityczne i obywatelskie na najwyższym poziomie, strzeże każdego obywatela przed dyskryminacją z jakiejkolwiek przyczyny. Rządy większości nie mogą zakazać demonstracji, odebrać, pod byle pretekstem, mandatu demokratycznie wybranym samorządowcom, czy dyskryminować obywateli z powodu ich orientacji seksualnej.

Ustawa zasadnicza chroni niezawisłość sadów. Zapewnia stabilność rządów, a jednocześnie umożliwia ich demokratyczne i sprawne zmiany. Ustawa zasadnicza zmniejszyła zakres sporów kompetencyjnych między poszczególnymi organami władzy. Gwarantuje niezbędną autonomię samorządom lokalnym, zawodom zaufania publicznego, bankowi centralnemu, organizacjom pozarządowym chroniąc te ważne dla życia publicznego instytucje przed dyktatorskimi zapędami rządzącej większości.

Konstytucja stoi na straży godności obywateli, co warto podkreślić m.in. w obliczu przyjęcia niektórych rozwiązań nowej ustawy lustracyjnej.

Konstytucja chroni prawa ekonomiczne socjalne i kulturalne obywateli, w tym tak ważne w nowoczesnym świecie prawo do ochrony zdrowia, edukacji i zabezpieczenia społecznego, prawo do swobody twórczości artystycznej i badań naukowych. Władzom publicznym nakazuje dbać o pełne zatrudnienie.

Wysoko oceniamy sposób odniesienia się w Konstytucji do kwestii światopoglądu jako podstawy systemu wartości obywateli. Autorom preambuły konstytucyjnej sięgając do najlepszych tradycji polskiej tolerancji udało się, potraktować tę kwestię w oryginalny, innowacyjny sposób i uszanować pluralizm światopoglądowy i religijny. Polskie rozwiązanie uważane jest za wzór dla przyszłego Traktatu Europejskiego.

Wyrażamy wdzięczność autorom Konstytucji za jej przygotowanie i uchwalenie. Wyrażamy wdzięczność Trybunałowi Konstytucyjnemu za ochronę Konstytucji i niedopuszczanie do łamania jej przepisów.

Nie wykluczamy korekt i uzupełnień ustawy zasadniczej, które mogą okazać się celowe w świetle dotychczasowych doświadczeń w jej funkcjonowaniu, w tym dla sprostania nowym wyzwaniom związanym z naszą obecnością w Unii Europejskiej. Nie widzimy jednak żadnej potrzeby obalania Konstytucji 1997 roku, gdyż znane nam kontrpropozycje zasadniczo obniżyłyby poziom gwarancji swobód obywatelskich oraz osłabiłyby jasny podział i wzajemną autonomię władz.

Konstytucja 1997 powinna dalej służyć Polsce, obywatelom i jej mieszkańcom.

« poprzedni artykuł