WIELKA WARSZAWSKA RODZINA

Pierwszym krokiem ku odbudowie Wielkiej Rodziny Warszawskiej powinno być wzajemne poznanie się. Rodzinka nam się bowiem bardzo rozrosła. Miejskie rogatki przesunęły się. Nie wszyscy warszawiacy wiedzą, kto należy do ich rodziny, a kto nie. Niewielu z nas potrafi wymienić wszystkie dzielnice warszawskie. Bywa, że ci, co należą do rodziny dłużej, z dziada pradziada, trochę lekceważąco wyrażają się o nowych jej członkach. No, cóż. W rodzinie tak bywa. Ale można to wybaczyć...

DALEJ

Jaka Polska

Chciałbym Państwu zaproponować zupełnie inną wizję Polski i społeczeństwa niż ta, która jest nam serwowana przez ostatnie dwa lata, ale również inna niż ta, którą oferują konkurenci Lewicy i Demokratów...

DALEJ

Życiorys

Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Klementa Gottwalda (obecnie im. Stanisława Staszica) na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. StudiaUkończył - z tytułem magistra ekonomii - wydział handlu zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze.

DALEJ