Karta Standardów Politycznych


Politycy wszystkich partii uczestniczących w sprawowaniu władzy po 1989 roku nie są bez grzechu.

Było i jest naszym zadaniem prowadzić sprawy polskie według najwyższych standardów etycznych, niezależnie od reprezentowanej przez każdego z nas opcji politycznej. Była i jest naszym zadaniem służba na rzecz pożytku publicznego, a nie własnych interesów prywatnych. Kierując się w tej służbie obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie akceptowanymi zasadami etycznymi oraz troską o dobro wspólne, mając też na uwadze potrzebę przywrócenia zaufania społecznego do władzy państwowej i samorządowej, przyjmujemy niniejszym Kartę Standardów Politycznych i zobowiązujemy się przed wyborcami do respektowania i stosowania zasad wynikających z jej postanowień.

czytaj całość | ściągnij w pdf

 
 
 
Jeżeli jesteś:
- aktywnym działaczem politycznym lub samorządowym,
- parlamentarzystą, kandydatem do parlamentu,
- radnym, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta
- członkiem partii politycznej
i zgadzasz się z postanowieniami Karty Standardów oraz zobowiązujesz się do stosowania ich w życiu publicznym - wpisz swoje imię i nazwisko.

Imię
Nazwisko
Miejscowość
 

256 osób zaangażowanych politycznie poparło naszą inicjatywę.
Zobacz listę
 
 
 
Jeżeli nie bierzesz aktywnego udziału w życiu politycznym, a popierasz inicjatywę wprowadzenia w życie zasad Karty Standardów Politycznych jako uchwały Sejmu VI kadencji - udziel swojego poparcia: wpisz imię i nazwisko. Dziękujemy!

Imię
Nazwisko
Miejscowość
 

511 obywateli, którzy nie biorą czynnego udziału w życiu politycznym poparło naszą inicjatywę.
Zobacz listę